Garantie bepalingen

GARANTIEVOORWAARDEN KASTEN OP MAAT

We zijn overtuigd van een goede kwaliteit van onze producten, welke garant staan voor een lange levensduur. Wij zetten duurzame materialen in, die uitvoerig getest worden en vervolgens worden verwerkt in het eindproduct. Als producent van exclusieve kasten bieden wij onze klanten optimale service en uitgebreide herstelgarantie, welke hieronder worden toegelicht.


GARANTIE

Naast de wettelijke garantie van 2 jaar voor al onze producten, hanteren wij voor bepaalde onderdelen van de geleverde producten een aanvullende garantie van 20 jaar ter zake constructie-, materiaal- en productiegebreken. Deze garantie van 20 jaar geldt voor de volgende onderdelen:

wielen / softclose mechanismen / Ladegeleiders / scharnieren / aluminium omlijsting

GARANTIEVOORWAARDEN

Voor de hiervoor vermelde garantie van 20 jaar zijn de volgendne voorwaarden van toepassing. De hiervoor vermelde aanvullende garantie van 20 jaar is niet van toepassing in de volgende gevallen:


 • bij transportschade die niet bij levering is vastgesteld en schriftelijk gemeld.
  bij schade veroorzaakt tijdens de opslag of behandelingen voorafgaand aan het monteren van een ons product.
  bij schade veroorzaakt door plaatsing in de buitenlucht of in een vochtige omgeving, zoals in een badkamer.
  bij schade te wijten aan abnormaal, onjuist of onoordeelkundig gebruik.
  bij schade die voortvloeit uit een op eigen wijze uitgevoerde aanpassing van het product door monteur of door de koper, welke afwijkend is van de door de voor ons product voorgeschreven montagewijze.bij schade die voortvloeit uit een verkeerde plaatsing of   onjuiste montage. De montagehandleiding zal te allen tijden geraadpleegd moeten worden voor een correcte montage en gebruik       van ons product.
  bij schade veroorzaakt door een onjuiste wijze van reinigen of met onjuiste schoonmaakmiddelen reinigen van plaatmateriaal, wielen, softclose mechanismen, ladegeleiders, scharnieren en aluminium omlijsting.
  bij schade veroorzaakt door normale slijtage.
  bij schade met als gevolg kerven of krassen op plaat- en constructiemateriaal.
  bij verkleuring van plaat- en constructiemateriaal veroorzaakt door zonlicht of andere vorm van lichtblootstelling.
  bij schade veroorzaakt door stoten of ongelukken.

GARANTIEVERGOEDINGEN

Bij een terechte garantieclaim zal door ons enkel een vervanging van het beschadigde element plaatsvinden. Als het betrokken deurdecor niet meer leverbaar is, kan de koper een vervanging van gelijkwaardige kwaliteit kiezen uit ons actuele assortiment. Elke andere vorm van garantieverplichtingen is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor verdere schades, zoals onder andere gevolgschades – zoals kosten verbonden met het plaatsen en oppakken en het transport van beschadigde producten -, is uitgesloten. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor een secundaire schade.